Krijg 20% korting! arrow_drop_up
Meteen naar de content

Volg ons!

Neem contact op via

Disclaimer

Disclaimer
Aan de inhoud van onze website hebben we de grootste zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan Humble & Noble geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten in de tekst of beelden. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. We behouden ons te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar iemand van op de hoogte te hoeven stellen.

Prijzen en producten op de website van Humble & Noble kunnen verschillen van de werkelijkheid. Humble & Noble kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, toepassingen van interactieve aard, foto’s, … horen toe aan Humble & Noble en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van een deel of geheel van deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook naar vorm of inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Humble & Noble, zal worden vervolgd burgerlijk en strafrechterlijk.

Vanuit onze instagram

3.000+ klanten waren u voor

Snelle levering vanuit Nederland

30 dagen kosteloos retourneren